OSIEDLOWE IMPREZY

OSIEDLOWE
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Kultury
Kategoria
Kultura

Zadanie obejmuje realizację ogólnodostępnego, darmowego wydarzenia kulturalnego dla rodzin. Festyn sportowo-rodzinny wraz z realizacją plenerowej projekcji kinowej na wielkim formacie.