PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA -SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI

PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA -SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI
Edycja SBO
2017
Charakter projektu
Północ duże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Zadanie obejmuje rewitalizację części Parku Brodowskiego poprzez utworzenie sensorycznego ogrodu zabaw, miejsca sportu i rekreacji.