PARK WOLNOŚCI W PODJUCHACH – ZIELENIEC WOLNOŚCI

PARK WOLNOŚCI W PODJUCHACH – ZIELENIEC WOLNOŚCI
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zadanie zrealizowane

Stan na maj 2021 r.

Trwają prace budowlane.

Stan na styczeń 2021 r.
Podpisano umowę na realizację prac.

Stan na wrzesień 2020 r.
W trakcie przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia celem ogłoszenia przetargu.

Stan na lipiec 2020 r.
Przygotowanie postępowania przetargowego w toku.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie około 1600 mkw. powierzchni zieleńca Parku Wolności w Podjuchach, poprzez: budowę alejek, nowe elementy małej architektury, stojaki rowerowe, ozdobna pompa uliczna i uporządkowanie zieleni i nasadzenia krzewów.