PARK WOLNOŚCI W PODJUCHACH – ZIELENIEC WOLNOŚCI

PARK WOLNOŚCI W PODJUCHACH – ZIELENIEC WOLNOŚCI
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Zadanie obejmuje zagospodarowanie około 1600 mkw. powierzchni zieleńca Parku Wolności w Podjuchach, poprzez: budowę alejek, nowe elementy małej architektury, stojaki rowerowe, ozdobna pompa uliczna i uporządkowanie zieleni i nasadzenia krzewów.