Piastów Chill Garden

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze - Wyspa Pucka
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zakończono prace projektowe, realizacja w 2024. Prace budowlane zostaną skoordynowane z pracami remontowymi obiektów zlokalizowanych w pobliżu przedmiotowej inwestycji. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zakończono prace projektowe, realizacja w 2024. Prace budowlane zostaną skoordynowane z pracami remontowymi obiektów zlokalizowanych w pobliżu przedmiotowej inwestycji. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Podpisano umowę  z projektantką oraz odbyło się spotkanie z przedstawicielami US, wnioskodawcami projektu SBO  w celu ustalenia zakresu projektu.

Zadanie polega na stworzeniu zielonej strefy odpoczynku przy al. Piastów na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt obejmuje wykonanie utwardzenia terenu, stworzenia alejek mineralnych, dokonanie nasadzenia zieleni, utworzenie tarasu z zadaszeniem oraz zadaszonych pergoli, a także zamontowanie elementów małej architektury.