PLAC ZABAW – BOISKO „BŁĘKITNEJ”, POMORZANY

zdjęcie przedstawiające zrealizowany projekt SBO
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Pomorzany
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Szkoła Podstawowa nr 55

Stan na styczeń 2021 r.
Zrealizowano.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwa ocena ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców na projekt.

Stan na lipiec 2020 r.
W trakcie realizacji. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firm projektowych. 

Stan na maj 2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw funkcjonalnego i bezpiecznego. Przez zakup gotowych elementów zabawowych dla dzieci i ich montaż na terenach sportowych szkoły „Błękitna”, na podłożu bezpiecznym dla dzieci.