PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, odbyło się spotkanie w celu wytycznych dot. zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Zlecono wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.

Projekt obejmuje rewitalizację Ogrodu Jordanowskiego, zdemontowanie nieużywanych i zepsutych urządzeń z placu zabaw, a także ławek i śmietników oraz zamontowanie nowych. Dodatkowo w planie jest budowa ścieżki parkowej wiodącej od Ogrodu Jordanowskiego do siłowni pod chmurką.