PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zakończono prace projektowe. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zakończono prace projektowe, realizacja w 2024.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, odbyło się spotkanie w celu wytycznych dot. zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Zlecono wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.

Projekt obejmuje rewitalizację Ogrodu Jordanowskiego, zdemontowanie nieużywanych i zepsutych urządzeń z placu zabaw, a także ławek i śmietników oraz zamontowanie nowych. Dodatkowo w planie jest budowa ścieżki parkowej wiodącej od Ogrodu Jordanowskiego do siłowni pod chmurką.