Place zabaw na Słonecznym i Majowym

na zdjęciu znajduje się plac zabaw na osiedlu majowym
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Słoneczne, Majowe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

1. Doposażenie placu zabaw na os. Słonecznym - zadanie zakończone

2. Budowa placu zabaw na os. Majowym - trwają prace budowlane.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Doposażenie placu zabaw na os. Słonecznym - zadanie zakończone

2. Budowa placu zabaw na os. Majowym - podpisano umowę  z wykonawcą prac budowlanych. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Budowa placu zabaw na os. Majowym - podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Bez zmian. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Bez zmian. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Doposażenie placu zabaw na os. Słonecznym -  zakończono prace budowlane.

2. Budowa placu zabaw na os. Majowym - odebrano dokumentację projektową. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

1. Doposażenie placu zabaw na os. Słonecznym -  zakończono prace budowlane.

2. Budowa placu zabaw na os. Majowym - podpisano umowę.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Doposażono plac zabaw na os. Słonecznym za kwotę 26.700 zł. 
Na sesji Rady Miasta w dniu 28.06.2022 r. zwiększono budżet zadania co pozwoli na zawarcie umowy na wykonanie dok. projektowej na doposażenie placu zabaw w Parku Majowe

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje doposażeniu placu zabaw na Słonecznym oraz ustawienie nowych urządzeń zabawowych na terenie przylegającym do parku Majowe.