Po co w ogóle jest budżet obywatelski? Do czego służy, co daje?

Szczeciński Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu Szczecina. O jej wydatkowaniu decydują corocznie  szczecinianie w powszechnym głosowaniu. Pod głosowanie poddawane są pomysły zgłoszone wcześniej również przez szczecinian i zweryfikowane przez pracowników jednostek miejskich pod kątem możliwości ich realizacji. Jest to proces wydatkowania części środków publicznych powierzony w całości mieszkańcom. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy ma szansę na wcielenie w życie swojego pomysłu na Miasto. W Szczecinie powstało w ten sposób już wiele przedsięwzięć i inwestycji.