(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Arkońskie - Niemierzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Sport

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. Termin umowny realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na I półrocze 2024r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które obecnie jest prowadzone.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Została opracowana  dokumentacja techniczna dla zadania pn.„Przebudowa boiska dla koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 68 ul. Zakole 1A w Szczecinie’ oraz dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 
Realizacja robót budowlanych - po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Realizacja robót  budowlanych planowana jest w 2023 roku po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostanie przeprowadzone na początku II kwartału roku.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Obecnie wykonywana jest przez projektanta dokumentacja techniczna.
Termin dostarczenia kompletnego przedmiotu ww. umowy został ustalony do 155 dni od dnia zawarcia umowy. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych planowana jest na rok 2023.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów do przeprowadzenia analizy rynku mającej na celu wyłonienie projektanta dokumentacji technicznej dla przebudowy boiska do koszykówki w SP 68.  

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego asfaltowego placu pełniącego funkcję boiska do koszykówki i stworzenie w tym miejscu nowoczesnego i bezpiecznego boiska, które będzie służyło do gry w koszykówkę.