Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Sportu
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Przygotowywanie dokumentacji powierzającej nadzór nad inwestycją SIM Sp. z o.o.

Zadanie polega na zagospodarowaniu obszaru bezpośrednio przylegającego do linii brzegu kanału Ceglanego w szczególności na oczyszczeniu terenu z zarośli, wyrównaniu terenu, pracach ziemnych, zamontowaniu małej architektury (ławki, altanka, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz wykonaniu infrastruktury wodnej - m.in. miejsce do slipowania sprzętu wodnego, suszarki do kajaków, a także wykonaniu oświetlenia terenu.