Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Sportu
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przygotowano dokumentację i złożono w celu uzyskania koniecznych zgód do celów projektowych.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Zawarto umowę na opracowanie projektu inwestycji. Trwają prace projektowe.  

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięto postępowanie na wybór projektanta inwestycji.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Przygotowywanie dokumentacji powierzającej nadzór nad inwestycją SIM Sp. z o.o.

Zadanie polega na zagospodarowaniu obszaru bezpośrednio przylegającego do linii brzegu kanału Ceglanego w szczególności na oczyszczeniu terenu z zarośli, wyrównaniu terenu, pracach ziemnych, zamontowaniu małej architektury (ławki, altanka, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz wykonaniu infrastruktury wodnej - m.in. miejsce do slipowania sprzętu wodnego, suszarki do kajaków, a także wykonaniu oświetlenia terenu.