PRZYSTAŃ SZCZECIN KLUCZ

klucz
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwają prace projektowe.  

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2021 r. 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na maj 2021 r.

Ustalono z Autorami zakres prac. Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje modernizację i rewitalizację przestrzeni przy przystani Szczecin Klucz poprzez zagospodarowanie obszaru nad wodą nad Kanałem Kluckim i utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji.