PRZYSTAŃ SZCZECIN KLUCZ

klucz
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Zadanie obejmuje modernizację i rewitalizację przestrzeni przy przystani Szczecin Klucz poprzez zagospodarowanie obszaru nad wodą nad Kanałem Kluckim i utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji.