Rada i Komisja 2025

Projekty SBO zweryfikowane w jednostkach miejskich są następnie rozpatrywane przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego.

W skład Rady wchodzą:

  • przedstawiciele organizacji pozarządowych
  • przedstawiciele rad osiedli
  • oraz mieszkańcy

Zgodnie z Regulaminem Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, członkami Rady jest także 3 przedstawicieli jednostek miejskich wybranych przez Prezydenta Szczecina. Członkowie ci biorą udział w obradach oraz dyskusji nad projektami - jednak bez prawa udziału w głosowaniu.

Głównym zadaniem Rady jest podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów SBO pod głosowanie mieszkańców i zatwierdzenie ostatecznej listy do głosowania.

 

Odwołania od decyzji Rady o niedopuszczeniu projektu do głosowania rozpatruje Komisja Odwoławcza.

W składzie Komisji znajdują się: 

  • autorzy zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO
  • oraz przedstawiciele Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Szczecin.

 

Nabór członków do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Odwoławczej odbył się w terminie 29 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. Członkowie Rady i Komisji wybrani zostali na dwuletnią kadencję.

 

Wszystkie posiedzenia Rady oraz Komisji są transmitowane na kanale YouTube Biura Dialogu Obywatelskiego, a bezpośrednie linki do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenia są na bieżąco udostępniane również na stronie https://konsultuj.szczecin.pl w dniu spotkania.

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach są proszeni o przesłanie informacji do sekretariatu Biura Dialogu Obywatelskiego na adres e-mail sbo@um.szczecin.pl w celu otrzymania dostępu.

 

 

Zarządzenie Nr 257/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zasad losowania i naboru do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Odwoławczej, ogłoszenia naboru oraz regulaminu funkcjonowania Rady i Komisji

Regulamin funkcjonowania Rady i Komisji 

Zarządzenie Nr 281/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego