Regulamin SBO 2024

Edycja SBO 2024 to edycja pełna zmian! Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy Regulamin SBO, który tworzyliśmy wspólnie z Wami! Nie tylko wprowadzamy nową kategorie tematyczną tj. Zielone SBO, ale także szereg innych zmian, które mają na celu usprawnić proces tych szczególnych konsultacji społecznych jakimi jest Szczeciński Budżet Obywatelski. Poniżej znajdziecie najważniejsze z nich.

Co nowego?

  1. KATEGORIE

W tegorocznej edycji żegnamy się z projektami ogólnomiejskimi w miejsce, których zgłosić będzie można projekty Zielonego SBO! Teraz możemy skupić się na zazielenianiu naszego miasta i zadbaniu o nasze środowisko, bo projekty Zielonego SBO to nie tylko parki, drzewa i łąki! Wszystko o Zielonym SBO znajdziecie w zakładce ZIELONE SBO na stronie głównej.

  1. PODZIAŁ PULI ŚRODKÓW

Dotychczasowy algorytm został zmieniony na dwa sposoby, po pierwsze zmieniliśmy podział procentowy zależności tj. 80 % (zamiast 70 %) to liczba mieszkańców natomiast obszar to 20 % (zamiast 30 %). Po drugie zaokrąglamy pule poszczególnych kategorii i obszarów do dziesiątek tysięcy a kwotą powstałą po „odcięciu” tych końcówek zasilamy obszar lokalny, który w wyniku zastosowania algorytmu uzyskał najmniejsza pulę środków.

  1. INWESTOWANIE NA GRUNTACH PRYWATNYCH

Co do zasady projekty SBO od teraz nie mogą być składane na terenach prywatnych z kilkoma wyjątkami, które zostały szczegółowo wymienione w Regulaminie (§ 7).

  1. ZMIANA LOKALIZACJI

Pamiętajcie, że Wasze projekty powinny być dobrze przemyślane, bo teraz lokalizację można zmienić tylko raz w trakcie weryfikacji projektu.

  1. RADA i KOMISJA

Od tego roku Zespoły Opiniujący i Odwoławczy zastąpi Rada (zastępująca Zespół Opiniujący) oraz Komisja (zastępująca Zespół Odwoławczy). Nowe organy będą wybierane na okres 2-letniej kadencji. Nowością jest to, że w skład Rady będą wchodzić dodatkowo urzędnicy jako ciało doradcze bez prawa głosu, natomiast Komisja będzie składać się jak dotychczas z autorów zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO oraz dodatkowo z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Szczecin. Komisja dodatkowo zyskała możliwość podjęcia decyzji o skierowaniu projektu na listę do głosowania. 

  1. GŁOSOWANIE

W tym roku następuje całkowita cyfryzacja głosowania! Rozwiązanie to pozwoli na błyskawiczne uzyskanie ostatecznych wyników głosowania bez konieczności czasochłonnego liczenia głosów i przepisywania kart papierowych do systemu. Co więcej, dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie żadnych „pośredników” w przekazywaniu Waszych wrażliwych danych osobowych do Urzędu w związku z czym zwiększy się znacznie bezpieczeństwo Waszych danych! Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać swój głos wyłącznie poprzez stronę internetową sbownioski.szczecin.pl, a jeśli będzie to dla niego zbyt trudne i będzie potrzebował pomocy, będziemy na Was czekać w specjalnych punktach, które zostaną dla Was stworzone zarówno w prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej części Miasta!

Zmienia się nie tylko forma głosowania, ale także ilość głosów, które możecie oddać na poszczególne projekty i poszczególne kategorie. Aby uprościć Wam zadanie wprowadziliśmy bardzo prosty podział głosów, macie bowiem do dyspozycji dwa głosy, po jednym na każdą kategorię. 1 głos na projekty Zielonego SBO i 1 głos na projekty lokalne. Czyż to nie proste?

 

 

Do pobrania:

Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego