REKREACYJNE MIEJSCE SPOTKAŃ NA DUBOIS

sbo
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Drzetowo - Grabowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na maj 2021 r.

Procedura przetargowa w trakcie przygotowywania.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonano dokumentację projektową, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę w toku.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace projektowe. Dokumentacja ma być przekazana na przełomie września/października.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają prace projektowe.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje montaż kilku urządzeń zabawowych takich jak na placach zabaw dla dzieci, montaż urządzeń, do ćwiczeń takich jak na siłowniach pod chmurką. Posadzenie kilku krzewów. Urządzenie trawnika. Ustawienie czterech latarni wzdłuż schodów. To wszystko uzupełnione parkowymi ławkami, koszami na śmieci i stojakami rowerowymi.