REKREACYJNE MIEJSCE SPOTKAŃ NA DUBOIS

Zrealizowany projekt
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Drzetowo - Grabowo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

W II postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę prac, trwa procedura podpisywania umowy. Termin realizacji - do 270 dni od dnia przekazania placu budowy.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę prac, trwa procedura podpisywania umowy.

Stan na maj 2021 r.

Procedura przetargowa w trakcie przygotowywania.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonano dokumentację projektową, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę w toku.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace projektowe. Dokumentacja ma być przekazana na przełomie września/października.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają prace projektowe.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje montaż kilku urządzeń zabawowych takich jak na placach zabaw dla dzieci, montaż urządzeń, do ćwiczeń takich jak na siłowniach pod chmurką. Posadzenie kilku krzewów. Urządzenie trawnika. Ustawienie czterech latarni wzdłuż schodów. To wszystko uzupełnione parkowymi ławkami, koszami na śmieci i stojakami rowerowymi.