REMONT CHODNIKA I PRZYSTANKÓW UL. ASNYKA PLUS DODATKOWE WIATY ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO POD KĄTEM FUNKCJONALNOŚCI I ESTETYKI W TYM REJONIE

Asnyka
Edycja SBO
2015
Charakter projektu
Śródmieście
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Zadanie zakłada wyremontowanie chodnika po obu stronach ul.Asnyka na odcinku od ul.Kadłubka do zakola Ronda Sybiraków przy ul. Niemcewicza oraz wykonanie brakującej nawierzchni w wiacie przystanku tramwajowo/autobusowego w kierunku centrum. Postawienie dodatkowych wiat na przystankach po obu stronach ul.Asnyka.