REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO

REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Śródmieście duże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Trwają czynności odbiorowe.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Przekazano wykonawcy teren budowy. W pierwszym etapie zostanie usunięta wraz z obrzeżami stara nawierzchnia alejki wzdłuż ul. Jacka Malczewskiego. Następnie zostanie wbudowana nowa nawierzchnia z przepuszczalnych kruszyw mineralnych ograniczona granitowymi obrzeżami. W miejscach starych ławek zostanie wykonana utwardzona kostką granitową nawierzchnia oraz zostaną zamontowane nowe ławki wraz z koszami na śmieci. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 15 lipca 2019 r.

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej ścieżki parkowej biegnącej wzdłuż ul. Matejki w Szczecinie wraz z montażem nowych elementów wyposażenia terenu, takich jak ławki, kosze na śmieci.