REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO

REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Śródmieście duże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej ścieżki parkowej biegnącej wzdłuż ul. Matejki w Szczecinie wraz z montażem nowych elementów wyposażenia terenu, takich jak ławki, kosze na śmieci.