REWITALIZACJA PARKU KASPROWICZA W OKOLICY ULIC JULIUSZA SŁOWACKIEGO, ZACISZNEJ I PIOTRA SKARGI

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Trwa realizacja projektu.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Trwa realizacja projektu.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Podpisano umowę. Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie 2024 r.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

28.02.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Postępowanie zostało unieważnione.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zakończono prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają uzgodnienia w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają uzgodnienia w zakresie ochrony zieleni z p. Ogrodnik Miasta.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie oświetlenia, trwają uzgodnienia w zakresie zieleni.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zakończono prace projektowe. Postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych oraz zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2022.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W związku z wymogiem uwzględnienia w procesie inwestycyjnym ochrony zieleni, z wykonawcą dokumentacji projektowej zawarto aneks oraz przesunięto termin realizacji dokumentacji.

Stan na styczeń 2021 r.
Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace projektowe. Projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji prac do lutego 2021r.

Stan na lipiec 2020 r.
Dokonano rozpoznania rynku, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w przygotowaniu.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę przestrzeni części Parku Kasprowicza poprzez: ustawienie latanii i nowych ławek, montaż monitoringu, ustawienie huśtawek, małego placu zabaw dla dzieci, remont schodów parkowych oraz zamontowanie przy nich poręczy.