RÓŻANA FONTANNA

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Prawobrzeże małe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Na wielokrotnie ogłaszane postępowania przetargowe nie wpłynęły żadne oferty. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na wielokrotnie ogłaszane postępowania przetargowe nie wpłynęły żadne oferty. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Na wielokrotnie ogłaszane postępowania przetargowe nie wpłynęły żadne oferty. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na wielokrotnie ogłaszane postępowania przetargowe nie wpłynęły żadne oferty. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Na wielokrotnie ogłaszane postępowania przetargowe nie wpłynęły żadne oferty. 

Stan na maj 2021 r.

Wykonano dokumentację projektową. Podejmowane wielokrotne próby wyłonienia wykonawcy nie przyniosły rezultatu.

Stan na styczeń 2021 r.
W kolejnym już (trzecim) przetargu nie złożono ofert.

Stan na wrzesień 2020 r.
Brak środków finansowym uniemożliwił zawarcie umowy na realizacje prac. W kolejnym przetargu (trzecia powtórka) nie złożono ofert.

Stan na lipiec 2020 r.
Ogłoszono drugi przetarg, na który nie wpłynęła żadna oferta.

Stan na maj 2020 r.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania po zabezpieczeniu środków na dodatkową konieczność budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego o dł.100 mb. wraz z komora technologiczną.. 

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Uzyskano pozwolenie na budowę, trwają ustalenia dotyczące zakresu zadania. 

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projektant uzyskał warunki przyłączeniowe do sieci. Termin realizacji dokumentacji przypada na lipiec 2019 r.

Zadanie obejmuje wykonanie wolnostojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na skwerze pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią oraz uzupełnienie terenu wokół fontanny elementami małej architektury.