ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU ORAZ CHODNIKÓW NA OBIEKCIE SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY UL. NEHRINGA

sbo
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Północ małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstało 25 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwają prace przy realizacji zadania, planowane zakończenie lipiec 2019r.

Zadanie obejmuje przebudowę dotychczasowych miejsc parkingowych oraz zwiększenie ich ilości, remont chodnika na długości ok. 100 m i szerokości ok. 1,5 m na obiekcie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Nehringa.