SBO 2022: Podsumowanie

Za nami kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, a co za tym idzie kolejna ewaluacja, w której eksperci w drobiazgowy sposób podsumowali ubiegłoroczny proces.

 

Raport analizuje m.in. ocenę SBO przez mieszkańców głosujących w procesie, zespoły społeczne, czy projektodawców. Badacze analizują również wiek, formy zaangażowania poszczególnych grup oraz czynniki pozytywnie i negatywnie oceniane przez biorących udział w badaniu.

- W roku 2021 powtórnie musieliśmy zmierzyć się z ograniczeniami realizacji socjologicznych badań ewaluacyjnych, wynikającymi z obostrzeń związanych z pandemią – podsumowują autorzy raportu. - Wywiady grupowe zostały przeprowadzone za pośrednictwem sprawdzonych w poprzedniej edycji platform wideokonferencyjnych. Ankiety zbierano w formie zdalnej za pośrednictwem linku dołączanego do wiadomości e-mail oraz strony internetowej. Link ten prowadził do kwestionariusza przygotowanego w specjalistycznym programie do zbierania danych za pośrednictwem Internetu. Prace zespołu badawczego wymusiły zachowanie dystansu społecznego i ograniczyły pracę do możliwości konsultacji w ograniczeniu sanitarnym (w tym konsultacji zdalnych).

 

Raport ewaluacyjny jest corocznym dokumentem podsumowującym kolejne edycje SBO. Uwagi oraz wnioski mieszkańców w nim zawarte są  cenną wskazówką do planowania kolejnych działań związanych z projektem.

 

Raport opracował  zespół w składzie:

dr Robert Bartłomiejski (Instytut Socjologii US) – kierownik projektu

dr hab. Arkadiusz Kołodziej (Instytut Socjologii US)

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Instytut Socjologii US)

dr Włodzimierz Durka (Instytut Socjologii US)

dr Dorota Kowalewska (Instytut Nauk o Polityce i o Bezpieczeństwie US)

 

Sfinansowano ze środków Gminy Miasto Szczecin.

 

Raport ewaluacyjny TUTAJ.