SBO 2023: Podsumowanie ubiegłorocznej edycji

Kolejna już edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła się szczegółowym raportem dot. jego funkcjonowania, poszczególnych etapów, opinii oraz mocnych i słabych stron procesu.

Badania ewaluacyjne przeprowadził Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Analiza dotyczy trzech etapów procesu: tworzenia i naboru projektów,  ich weryfikacji oraz wyboru projektów w drodze głosowania. Raport opiera się na badaniach trzech kategorii interesariuszy – projektodawcami, członkami zespołów społecznych i weryfikatorami.

Raport ewaluacyjny jest corocznym dokumentem podsumowującym kolejne edycje SBO. Uwagi oraz wnioski mieszkańców w nim zawarte są  cenną wskazówką do planowania kolejnych działań związanych z projektem.

Raport ( pełna wersja dostępna TUTAJ) opracował zespół w składzie: dr Włodzimierz Durka (Instytut Socjologii US) – kierownik projektu dr hab. Arkadiusz Kołodziej (Instytut Socjologii US) dr Piotr Biniek (Instytut Socjologii US) Współpraca i konsultacje: dr Robert Bartłomiejski dr hab. Maciej Kowalewski, prof. USz.

Zachęcamy do zapoznania się również z filmem podsumowującym Ewaluację SBO 2023 (link do filmu znajduje się TUTAJ).