ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA PRZY JEZIORZE GŁĘBOKIE OD STRONY UL. PPŁK. H. KUPCZYKA MAJĄCA UMOŻLIWIĆ BEZKOLIZYJNE I BEZPIECZNE OKRĄŻENIE JEZIORA

ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA PRZY JEZIORZE GŁĘBOKIE OD STRONY UL. PPŁK. H. KUPCZYKA MAJĄCA UMOŻLIWIĆ BEZKOLIZYJNE I BEZPIECZNE OKRĄŻENIE JEZIORA
Edycja SBO
2017
Charakter projektu
Zachód małe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp.z o.o.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę ścieżki rowerowo - pieszej wzdłuż ogrodzenia Kąpieliska Głębokie przy ul. podpułkownika Hieronima Kupczyka (odcinek o długości około 400 m). Inwestycja będzie wymagała przesunięcia ogrodzenia kąpieliska o ok. 2 - 3 metry bliżej jeziora.