Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Niebuszewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - umowa w podpisie. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwa ustalanie zakresu przedmiotu umowy, wycena opracowania dokumentacji projektowej - przygotowanie wniosku do DZP

Zadanie obejmuje budowę wydzielonej drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, po północnej stronie ul. Przyjaciół Żołnierza, na przedłużeniu istniejącej infrastruktury rowerowej, na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej.