Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Niebuszewo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zadanie zakończone.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Została podpisana umowa ZDiTM z wykonawcą robót. Został przekazany wykonawcy plac budowy. Trwa realizacja zadania.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa weryfikacja oferty na realizację zadania.  

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Dokumentacja projektowa została odebrana. Planowane są przygotowania do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Dokumentacja projektowa została odebrana. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. 

Prace projektowe w trakcie, z uwagi na konieczność sporządzenia projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej wydłużono czas na opracowanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - umowa w podpisie. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwa ustalanie zakresu przedmiotu umowy, wycena opracowania dokumentacji projektowej - przygotowanie wniosku do DZP

Zadanie obejmuje budowę wydzielonej drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, po północnej stronie ul. Przyjaciół Żołnierza, na przedłużeniu istniejącej infrastruktury rowerowej, na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej.