STERYLKOBUS NA OSIEDLU ZAWADZKIEGO-KLONOWICA- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH – ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ (REJON NR 4)

Sterylkobus
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Zawadzkiego - Klonowica
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska
Kategoria
Sprawy społeczne

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

W związku z odmową przeprowadzenia zabiegów przez  podmioty dysponujące sterylkobusami (z powodu pandemii oraz nie wykonywaniem zabiegów u zwierząt właścicielskich), nie było możliwości  realizacji zadania. Podjęto rozmowy z liderką projektu w celu ewentualnej modyfikacji projektu.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania zgodnie z założeniami projektu, wynikającym z braku wykonawców, podjęto działania mające na celu jego modyfikację. Przeprowadzono rozpoznanie możliwości wykonania zabiegów przez stacjonarne gabinety weterynaryjne. Uzyskano opinię prawną w zakresie możliwości modyfikacji zadania. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Powtórzono zapytanie podmiotów dysponujących sterylkobusami o możliwość przeprowadzenia zabiegów w 2022 r. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania zgodnie z założeniami projektu, podjęto działania mające na celu jego modyfikacje.  

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają rozmowy z liderką projektu na temat jego modyfikacji ze względu na brak wykonawcy.

Stan na maj 2021 r.

Podjęto kontakt z organizacjami realizującymi Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji psów i kotów – MOPSiK oraz z gabinetem weterynaryjnym przeprowadzającym akcje, w celu uzgodnienia terminu i warunków przeprowadzenia zabiegów.

Zadanie obejmuje wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskie i bezdomne) – za pośrednictwem sterylkobusa tj. nowoczesnej , profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla.