SZCZECIN MOIM MIASTEM POGOŃ MOIM ŻYCIEM - MURAL

mural
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Drzetowo - Grabowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Architektury i Budownictwa
Kategoria
Kultura

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Bez zmian. Realizacja muralu została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji w zespole budynku mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego związanego z realizowanym zadaniem SBO. W związku z powyższym realizacja muralu została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji w zespole budynku.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego związanego z realizowanym zadaniem SBO. W związku z powyższym realizacja muralu została wstrzymana do do czasu zakończenia inwestycji ww. budynku.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego związanego z realizowanym zadaniem SBO. W związku z powyższym realizacja muralu została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji ww. budynku.

Stan na maj 2021 r.

Przeprowadzano wizję lokalną dotyczącą istniejącego stanu technicznego muru. W przygotowaniu zapytanie ofertowe.

Zadanie obejmuje odnowienie i renowację niszczejącej ściany przy ulicy Jana z Kolna.