SZCZECIN MOIM MIASTEM POGOŃ MOIM ŻYCIEM - MURAL

mural
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Drzetowo - Grabowo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Architektury i Budownictwa
Kategoria
Kultura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zawarto umowę na wykonanie muralu z Pointer Sp z o.o. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

W związku z zakończonym etapem realizacji budowy "Nadodrzańskie Bulvary", wznowione zostały czynności zmierzające do wykonania projektu. 
W ramach prowadzonej procedury wysłano do 4 podmiotów zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wszelkich niezbędnych prac i czynności związanych z realizacją muralu pt.: Szczecin Moim Miastem – Pogoń Moim Życiem, w szczególności prac projektowych, robót w zakresie przygotowania podłoża oraz wykonanie muralu. Spośród 4 odpowiedzi  wybrana została oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne . Na obecną chwilę wysłana została do wybranego podmiotu propozycja umowy - celem akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Bez zmian. Realizacja muralu została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji w zespole budynku mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego związanego z realizowanym zadaniem SBO. W związku z powyższym realizacja muralu została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji w zespole budynku.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego związanego z realizowanym zadaniem SBO. W związku z powyższym realizacja muralu została wstrzymana do do czasu zakończenia inwestycji ww. budynku.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych związanych z budową zespołu mieszkaniowo- usługowego przy ul. Jana z Kolna i Szarotki rozbiórce uległ fragment muru oporowego związanego z realizowanym zadaniem SBO. W związku z powyższym realizacja muralu została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji ww. budynku.

Stan na maj 2021 r.

Przeprowadzano wizję lokalną dotyczącą istniejącego stanu technicznego muru. W przygotowaniu zapytanie ofertowe.

Zadanie obejmuje odnowienie i renowację niszczejącej ściany przy ulicy Jana z Kolna.