SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI

SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Prawobrzeże małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Zadanie obejmuje zagospodarowanie niewielkiego zakątka Parku Wolności w Podjuchach z jednoczesną bardzo życzliwą, wspomnieniową dedykacją dla podjuszanki - Moniki Szwaja (1949-2015). Pomysł SZWAJOWEGO OGRODU LITERACKIEGO opiera się na propozycji powołania do życia przestrzeni artystycznie kameralnej, przestrzeni o codziennych, przyjaznych walorach użytkowych. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie wielu niepowtarzalnych artystycznie elementów wykonanych w technologii znanej we współczesnej sztuce jako metaloplastyka tj. z wykorzystaniem obróbki metali na zimno, obróbki metali na gorąco (kowalstwo artystyczne), odlewnictwa oraz dodatkowych technik dekoracyjnych. Oprócz artystycznego wykorzystania metalu, przewiduje się zastosowanie dodatkowych materiałów - kamień w formie uszlachetniającej podbudowy oraz elementów roślinnych, przede wszystkim ulubionych przez Panią Monikę żywych róż.