SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI

SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Prawobrzeże małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie niewielkiego zakątka Parku Wolności w Podjuchach z jednoczesną bardzo życzliwą, wspomnieniową dedykacją dla podjuszanki - Moniki Szwaja (1949-2015). Pomysł SZWAJOWEGO OGRODU LITERACKIEGO opiera się na propozycji powołania do życia przestrzeni artystycznie kameralnej, przestrzeni o codziennych, przyjaznych walorach użytkowych. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie wielu niepowtarzalnych artystycznie elementów wykonanych w technologii znanej we współczesnej sztuce jako metaloplastyka tj. z wykorzystaniem obróbki metali na zimno, obróbki metali na gorąco (kowalstwo artystyczne), odlewnictwa oraz dodatkowych technik dekoracyjnych. Oprócz artystycznego wykorzystania metalu, przewiduje się zastosowanie dodatkowych materiałów - kamień w formie uszlachetniającej podbudowy oraz elementów roślinnych, przede wszystkim ulubionych przez Panią Monikę żywych róż.