USG dla Schroniskowych Ogonków

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska
Kategoria
Zdrowie

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Aparat do wykonywania USG został dostarczony do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Zadanie zakończone.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Opublikowano zapytanie ofertowe na zakup aparatu USG. Do końca terminu przewidzianego na składanie ofert, zostały złożone dwie oferty. Obecnie prowadzone jest postępowanie dot. wyboru oferty i zakończenia postępowania. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Projekt zapytania ofertowego został przygotowany i wysłany do autorów projektu oraz lekarzy weterynarii ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (zgodnie z sugestią autorów projektu) do uzgodnienia. Oczekiwana jest ostateczna akceptacja projektu.

Zadanie obejmuje zakup aparatury USG z głowicami, który pozwoli skutecznie diagnozować wszystkich podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.