USG dla Schroniskowych Ogonków

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska
Kategoria
Zdrowie

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Projekt zapytania ofertowego został przygotowany i wysłany do autorów projektu oraz lekarzy weterynarii ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (zgodnie z sugestią autorów projektu) do uzgodnienia. Oczekiwana jest ostateczna akceptacja projektu.

Zadanie obejmuje zakup aparatury USG z głowicami, który pozwoli skutecznie diagnozować wszystkich podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.