UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY GŁĘBOKIEJ

Utwardzenie nawierzchni ul.Głębokiej
Edycja SBO
2015
Charakter projektu
Północ
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Zadanie zakłada tymczasowe utwardzenie ul. Głębokiej na szerokości 5m i łącznej długości ok.. 680 mb oraz remont ul. Głębokiej (jezdnia, chodnik, wjazdy) na odcinku ok.. 300mb, wykonanie (uzupełnienie) ok. 150mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wykonanie ok. 400mb oświetlenia ulicznego do ostatniego z istniejących domów.