ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY AL. PAPIEŻA JP II, UL. MAZURSKĄ, UL. WIELKOPOLSKĄ, UL. MONTE CASSINO POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW DLA DZIECI, SIŁOWNI POD CHMURKĄ, NASADZENIA ZIELENI

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Centrum
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został unieważniony. Kwota przewyższała środki zabezpieczone przez Zamawiającego. Ogłoszono nowy przetarg. Obecnie trwa procedura związana z badaniem i oceną ofert. 

Stan na maj 2021 r.

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonano dokumentację projektową.

Stan na wrzesień 2020 r.
Została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz ze zgłoszeniem do Urzędu Miejskiego prac nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na zagospodarowaniu terenu w kwartale ulic Papieża Jana Pawła II, Mazurskiej, Monte Cassino.

Stan na lipiec 2020 r.
Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu.

Stan na maj 2020 r.
W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje utworzenie placu zabaw dla dzieci, budowę siłowni pod chmurką dla dorosłych, młodzieży i dzieci, a także utworzenie drogi do garaży murowanych oraz przyległych podwórek.