Zakątek Urwisa - plac aktywnego wypoczynku

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Drzetowo - Grabowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na rok 2024 po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na rok 2024 po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych planowana jest na rok 2024.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Została zwarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie polega na wybudowaniu bezpiecznego, wielofunkcyjnego placu zabaw, który przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz zagwarantuje dzieciom możliwość bezpiecznej zabawy. Istotnym celem realizacji placu zabaw jest również stworzenie warunków prawidłowego i bezpiecznego rozwoju dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w SP11 oraz dzieci mieszkańców osiedla Drzetowo-Grabowo.