Zakątek Urwisa - plac aktywnego wypoczynku

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Drzetowo - Grabowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Została zwarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie polega na wybudowaniu bezpiecznego, wielofunkcyjnego placu zabaw, który przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz zagwarantuje dzieciom możliwość bezpiecznej zabawy. Istotnym celem realizacji placu zabaw jest również stworzenie warunków prawidłowego i bezpiecznego rozwoju dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w SP11 oraz dzieci mieszkańców osiedla Drzetowo-Grabowo.