Zasady głosowania 2022

Terminy i formy głosowania

Głosować można od godziny 9:00 dnia 23 listopada 2021 r. do godziny 9:00 dnia 7 grudnia 2021 r.

Głosowanie na projekty odbywa się:

  1. W formie elektronicznej:

głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu.

  1. W formie papierowej:

głosowanie odbywa się za pośrednictwem papierowych kart, które po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnej urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w  Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40.

Wypełnioną kartę do głosowania można także dostarczyć do Urzędu Miasta drogą korespondencyjną na adres Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu na adres: ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2022.

O zachowaniu terminu głosowania decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

Punkty do głosowania organizowane przez Urząd

1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Punkty do głosowania organizowane w ramach Akademii SBO

1. 4-5.12.2021 r., godz.12:00-18:00  - Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

2. 6.12.2021 r. godz. 15:00-20:00 - Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Do dyspozycji Mieszkańców jest również BUDŻETOBUS.

Kartę do głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 można pobrać w punktach do głosowania organizowanych przez Urząd oraz w ramach Akademii SBO jak również z zakładce pliki do pobrania

 

Kto może głosować

Głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek. Nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w  Szczecinie.

Ile głosów możemy oddać

Każdy Mieszkaniec dysponuje 5 głosami: może oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie oraz trzy głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy.

Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji. Można oddać głos lub głosy na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.  Można też oddać mniej niż 5 głosów.

Papierowa karta do głosowania - jak wypełnić:

Wypełnioną kartę do głosowania uznaje się za ważną jeżeli zawiera:

  • minimum jeden głos oddany na projekt SBO;
  • imię, nazwisko;
  • PESEL głosującego;
  • nazwisko panieńskie matki głosującego;
  • zatwierdzone zgody prawne.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA WPRZYPADKU:

(Najczęściej popełniane błędy)

- braku wymaganych podpisów,

- niewypełnienia obowiązkowych pól,

- braku znaku „X” przy wybranych projektach,

- wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,

- oddania większej ilości głosów na jeden projekt,

- adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,

- dane są nieczytelne,

- numer PESEL jest niepoprawny.

 

Po zakończeniu głosowania, głosy oddane za pośrednictwem papierowych kart dostarczonych pocztą oraz wrzuconych do urn są zliczane a następnie jest sprawdzana ich prawność (ważność). Dane z kart papierowych są wprowadzane do systemu informatycznego obsługującego głosowanie elektroniczne.

UWAGA! Głosuj przez internet – to najszybszy i najłatwiejszy sposób na poparcie projektów w  ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ogłoszenie wyników

Prezydent ogłasza wyniki głosowania podając je do publicznej wiadomości. Wyniki są publikowane na stronie internetowej SBO, w  Biuletynie Informacji Publicznej w  zakładce konsultacje z mieszkańcami oraz na stronie konsultuj.szczecin.pl.