Zgłoszone projekty

W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego spośród 218 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców: 153 projekty zostały zatwierdzone na listę do głosowania, 17 projektów zostało wycofanych przez Autorów, a negatywnie zweryfikowano tylko 48 propozycji.

W czwartek 10 listopada 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego, podczas którego Zespół Opiniujący zatwierdził listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach edycji SBO 2023. Następnie wylosowano numery porządkowe dla projektów na liście do głosowania. 

  • Ze wszystkimi zgłoszonymi projektami można zapoznać się przechodząc do elektronicznego systemu SBO 2023 – zobacz projekty
  • Projekty zatwierdzone na listę do głosowania z wylosowanymi numerami porządkowymi znajdują się w zakładce "Losowanie numerów"


Start głosowania już 29 listopada, punktualnie o godzinie 12:00

Grafika Głosuj od 29 listopada do 13 grudnia