Zgłoszone projekty

W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego spośród 218 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców: 153 projekty zostały zatwierdzone na listę do głosowania, 17 projektów zostało wycofanych przez Autorów, a negatywnie zweryfikowano tylko 48 propozycji.

W czwartek 10 listopada 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego, podczas którego Zespół Opiniujący zatwierdził listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach edycji SBO 2023. Następnie wylosowano numery porządkowe dla projektów na liście do głosowania. 

Formularze projektów, które znalazły się na liście do głosowania wraz z kartami weryfikacyjnymi oraz wynikami głosowania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej  (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/konsultacje zakończone/Szczeciński Budżet Obywatelski 2023/Wyniki).


 

Grafika Głosuj od 29 listopada do 13 grudnia