Zostań organizatorem Akademii SBO – konkurs dla NGOsów

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach tegorocznej edycji Akademii Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie będzie polegało na opracowaniu koncepcji oraz realizacji działań edukacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych w ramach „Akademii SBO”, mających na celu popularyzowanie wiedzy o budżecie partycypacyjnym oraz angażowanie mieszkanek i mieszkańców Szczecina w proces SBO 2025.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl  w terminie do  29.01.2024 r. do godz. 15:00. Wygenerowane za pomocą platformy wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, nie później niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.  O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu złożenia potwierdzenia oferty do kancelarii.

 

Ważne

Każda oferta zgłaszana do konkursu musi uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł.

 

Więcej:

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=E429CDFF88A34A36AB54147CA4F166F4

 

Zapraszamy do składania ofert.