BEZPIECZNE BEZRZECZE – CHODNIKI WZDŁUŻ ULICY ROZMARYNOWEJ

Bezpieczne Bezrzecze
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Osów, Głębokie - Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Została podpisana umowa ZDiTM nr 104/2022 z dnia 27.07.2022r na zadanie pn. "Budowa chodnika po obu stronach drogi ulicy Rozmarynowej w Szczecinie na odcinku od ulicy Koralowej do ulicy Rozmarynowej wraz z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych w ciągu ulicy Rozmarynowej" na kwotę 743 000 zł brutto. Termin realizacji zadania do 90 dni od podpisania umowy. W dniu 04.08.2022r przekazano plac budowy wykonawcy robót. Trwa realizacja zadania

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Trwa postępowanie przetargowe. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Umowa dotycząca zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu ulicy Rozmarynowej w Szczecinie na odcinku od ulicy Koralowej do ulicy Rozmarynowej wraz z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych w ciągu ulicy Rozmarynowej oraz korektą geometrii drogi w rejonie skrzyżowania ulic Rozmarynowa - Rozmarynowa została zawarta.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

W I kwartale 2022r ma być gotowa dokumentacja projektowa.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Umowa została zawarta, termin jej realizacji przewidziany jest na 120 dni od dnia podpisania umowy.

Stan na maj 2021 r.

Została wszczęta procedura wyłonienia projektanta w celu wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie poboczy ul. Rozmarynowej co poprawi warunki bezpieczeństwa pieszych.