Materiały do pobrania

Instrukcja głosowania na projekty SBO 2024

 

Akty prawne

NOWY! Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego obwiązujący od stycznia 2023 - Uchwała Rady Miasta Szczecin

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin nr 512/23 z dnia 2 listopada 2023 r. ws. głosowania na projekty SBO 2024 

Zarządzenie Prezydenta Szczecina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 - Zarządzenie inaugurujące edycję SBO 2024

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin nr 257/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zasad losowania i naboru do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Odwoławczej, ogłoszenia naboru oraz regulaminu funkcjonowania Rady i Komisji

Statut Miasta Szczecin - zadania Miasta

 

Konkursy 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Szczeciński Budżet Obywatelski w obiektywie” 

REGULAMIN KONKURSU „Zagłosuj – zmieniaj Szczecin - Dlaczego warto głosować w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim?” 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SZCZECIŃSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM „#ZnamySięZSBO ”

RODO

 

Materiały promocyjne

Ulotka z miejscem na tytuł projektu

Plakat z miejscem na tytuł projektu

Plakat głosowanie SBO 

Ulotka głosowanie SBO

Logo SBO 2024 

Grafika SBO 2024

Grafika z terminem głosowania 

Kod QR do strony sbo.szczecin.eu

 

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisja Odwoławcza

Zarządzenie Nr 257/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zasad losowania i naboru do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Odwoławczej, ogłoszenia naboru oraz regulaminu funkcjonowania Rady i Komisji

Regulamin funkcjonowania Rady i Komisji 

Formularz zgłoszeniowy do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Formularz zgłoszeniowy do Komisji Odwoławczej 

Zarządzenie Nr 281/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

 

Formularz i załączniki 

Wzór formularza projektu SBO 2024

Lista poparcia

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w konsultacjach społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Wzór oświadczenia właściciela / innego podmiotu uprawnionego do dysponowania terenem niebędącym w dyspozycji Miasta o woli użyczenia nieruchomości w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej w ramach SBO 2024

Wzór oświadczenia właściciela / innego podmiotu uprawnionego do dysponowania terenem niebędącym w dyspozycji Miasta o woli udostępnienia nieruchomości w celu realizacji inwestycji nieinfrastrukturalnej w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Wzór oświadczenia o zapewnieniu współpracy instytucjonalnej w zakresie realizacji inwestycji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Wzór umowy użyczenia (dotyczy inwestycji udostępnianych mieszkańcom bezpośrednio przez Gminę Miasto Szczecin)

Wzór umowy użyczenia (dotyczy inwestycji na nieruchomości pozostającej w dyspozycji Użyczającego)

Wzór karty weryfikacyjnej SBO 2024

 

Materiały informacyjne

Instrukcja głosowania na projekty SBO 2024

Podział Miasta na obszary

Pule środków w obszarach lokalnych

Kontakt do jednostek miejskich weryfikujących i realizujących projekty SBO 2024

Przykładowe koszty w projektach SBO 2024

Jak wyszukać działki pod inwestycje SBO - instrukcja

Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - poradnik 

Katalog mebli miejskich 

Katalog nawierzchni 

 

Pomocne serwisy

Granice oraz numery ewidencyjne działek Geoportal

Nieruchomości na sprzedaż  Miasto oferuje

Dzielnice i osiedla Szczecina osiedla.szczecin

 

Ważne dokumenty miejskie

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta