Materiały do pobrania

Projekty SBO 2023 z wylosowanymi numerami porządkowymi na listę do głosowania

Harmonogram kursowania BUDŻETObusa 2023

 

Głosowanie:

Karta do głosowania (UWAGA! Aby oddać ważny głos karta musi zawierać wszystkie 11 stron)

 

Materiały promocyjne dla Autorów projektów:

Plakat "Zagłosuj na ..."

Ulotka "Zagłosuj na ... "

Logo SBO

Kod QR - strona SBO 

 

Akty prawne

Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego obwiązujący od stycznia 2023 - Uchwała Rady Miasta Szczecin

Zarządzenie Nr 237/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – Uchwała Rady Miasta Szczecin - stracił moc w dniu 1 stycznia 2023 r. 

Zarządzenie ws. powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Zarządzenie w Nr 518/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Statut Miasta Szczecin - zadania Miasta

 

Formularz i załączniki 

Formularz projektu SBO 2023 

Formularz projektu SBO 2023 - interaktywny

Lista poparcia 

Oświadczenie woli właściciela nieruchomości

Umowa użyczenia z protokołami

Zgoda rodzica

 

Nabór do Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego

Formularz dla kandydata na członka Zespołu Opiniującego - Mieszkańcy Szczecina

Formularz edytowalny dla kandydata na członka Zespołu Opiniującego - Mieszkańcy Szczecina

Formularz dla kandydata na członka Zespołu Opiniującego - Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

Formularz edytowalny dla kandydata na członka Zespołu Opiniującego - Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

Formularz dla kandydata na członka Zespołu Opiniującego - Przedstawiciele Rad Osiedli

Formularz edytowalny dla kandydata na członka Zespołu Opiniującego - Przedstawiciele Rad Osiedli

Formularz dla kandydata na członka Zespołu Odwoławczego

Formularz edytowalny dla kandydata na członka Zespołu Odwoławczego

 

Materiały informacyjne

Podział Miasta na obszary

Pule środków w obszarach lokalnych

Cennik miejski

Kontakt do Jednostek miejskich weryfikujących i realizujących projekty SBO

Ulotka

Plakat A4

 

Jak wyszukać działki pod inwestycje SBO - instrukcja

Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - poradnik 

 

Pomocne serwisy

Granice oraz numery ewidencyjne działek Geoportal

Nieruchomości na sprzedaż  Miasto oferuje

Dzielnice i osiedla Szczecina osiedla.szczecin

 

Ważne dokumenty miejskie

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta