Bezpieczne chodniki

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Wykonanie projektu i wyrównanie, wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych przy budynku Przybysławy 1 i 2. Ustalono zakres przedmiotu umowy, wyceniono zamówienie.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Ustalono zakres  przedmiotu umowy i wstępną wycenę. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wykonanie projektu i wyrównanie, wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych przy budynku Przybysławy 1 i 2.Ustalenie zakresu przedmiotu umowy, wycena opracowania dokumentacji projektowej przygotowanie wniosku do DZP

Zadanie obejmuje wyrównanie oraz wymianę uszkodzonych płyt chodnikowych przy ul. Księżnej Przybysławy 1 i 2.