Bezpieczne chodniki

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Dokumentacja projektowa została odebrana przez Zamawiającego. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja projektowa została odebrana przez Zamawiającego. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wysłano wezwanie o ostateczne przekazanie dokumentacji pod rygorem rozwiązania umowy.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji projektowej. Dokumentacja w opracowaniu w trybie naliczania kar za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja w opracowaniu.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Wykonanie projektu i wyrównanie, wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych przy budynku Przybysławy 1 i 2. Ustalono zakres przedmiotu umowy, wyceniono zamówienie.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Ustalono zakres  przedmiotu umowy i wstępną wycenę. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wykonanie projektu i wyrównanie, wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych przy budynku Przybysławy 1 i 2.Ustalenie zakresu przedmiotu umowy, wycena opracowania dokumentacji projektowej przygotowanie wniosku do DZP

Zadanie obejmuje wyrównanie oraz wymianę uszkodzonych płyt chodnikowych przy ul. Księżnej Przybysławy 1 i 2.