BOISKO MARZEŃ - REKREACJA I SPORT DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Sport

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie stanowiła podstawę realizacji robót budowlanych. 

Zadanie obejmuje modernizację płyty głównej boiska oraz budowa rozbiegu do skoku w dal wraz ze skocznią przy szkole podstawowej nr 5.