BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZCZELNEJ

Oświetlenie
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Północ małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Stan na maj 2020 r.
Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Planowane przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
ZDiTM w ramach zadania zlecił: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn : Przebudowa ulicy Pszczelnej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED” . Planowana liczba punktów oświetlenia ulicznego LED – 8 sztuk.

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na ul. Pszczelnej.