BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA UL.SZEROKIEJ

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2016
Stan realizacji
W trakcie realizacji


Realizacja zadania związana jest z przebudową ul. Szafera, obejmującą przedłużenie torowiska i budowę nowej pętli tramwajowo - autobusowej obok hali Netto Arena oraz wykonanie nowej ulicy roboczo nazwanej Nowoszeroką (ulica równoległa do istniejącej Szerokiej), wzdłuż której po obu stronach powstanie ścieżka rowerowa. Trwa procedura przetargowa I etapu inwestycji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Został wybrany wykonawca I etapu inwestycji.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Realizacja zadania związana jest z  przebudową ul. Szafera, obejmującą przedłużenie torowiska i budowę nowej pętli tramwajowo-autobusowej obok hali Netto Arena oraz wykonanie nowej ulicy roboczo nazwanej Nowoszeroką (ulica równoległa do istniejącej Szerokiej), wzdłuż której po obu stronach powstanie ścieżka rowerowa.Trwa procedura przetargowa I etapu inwestycji.

Zadanie zakłada wykonanie projektu, budowę ścieżki rowerowej.