CIĄG PIESZO-ROLKOWO-ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA

sbo
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Zadanie obejmuje budowę asfaltowego ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego o długości ok. 1,5 km, zlokalizowaną w miejscu istniejącego szlaku wokół jeziora Goplana wraz z przepustami dla płazów. Zadanie zakłada również uzupełnienie infrastruktury o dodatkowe ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.