CIĄG PIESZO-ROLKOWO-ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA

sbo
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na styczeń 2021 r.
Projekt zrealizowany.

Stan na wrzesień 2020 r.
Roboty budowlane w fazie końcowej. Planowany termin zakończenia prac październik 2020 r.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają roboty budowlane.

Stan na maj 2020 r.
W trakcie realizacji. Przekazano teren budowy wykonawcy robót budowlanych.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Podpisana umowa na wykonawstwo.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa. Aktualnie w przygotowaniu jest opis przedmiotu zamówienia w celu ogłoszenia przetargu.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Złożono dokumentację projektową w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

Zadanie obejmuje budowę asfaltowego ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego o długości ok. 1,5 km, zlokalizowaną w miejscu istniejącego szlaku wokół jeziora Goplana wraz z przepustami dla płazów. Zadanie zakłada również uzupełnienie infrastruktury o dodatkowe ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.