Co jeśli pomysł do SBO ma wielu autorów?

Jeśli pomysł ma wielu autorów można ich wszystkich wskazać w formularzu, jednak musi on zostać złożony przez jedną osobę: liderkę lub lidera, która będzie osobą decyzyjną w zakresie modyfikacji projektu i z którą w razie potrzeby będą kontaktowali się pracownicy Urzędu Miasta Szczecin w czasie weryfikacji wniosków. Pozostałe osoby powinny zostać wpisane w formularzu jako współautorzy projektu. Lider/liderka może pisemnie wyznaczyć do kontaktu osobę spośród współautorów projektu.