Co jeśli pomysł do SBO ma wielu autorów?

Jeśli pomysł ma wielu autorów, można ich wszystkich wskazać w formularzu projektu SBO. Musi on jednak posiadać jednego, głównego autora, będącego osobą decyzyjną w zakresie modyfikacji projektu. To z autorem, w razie potrzeby, będą kontaktowali się pracownicy jednostek miejskich w czasie weryfikacji projektu. Pozostałe osoby powinny zostać wpisane w formularzu jako współautorzy. Spośród współautorów autor może pisemnie wyznaczyć osobę do kontaktu.