Co jeśli pomysł do SBO ma wielu autorów?

Jeśli pomysł ma wielu autorów można ich wszystkich wskazać w formularzu, jednak musi on zostać złożony przez jedną osobę: autora, będącego osobą decyzyjną w zakresie modyfikacji projektu i z którą w razie potrzeby będą kontaktowali się pracownicy Urzędu Miasta Szczecin w czasie weryfikacji wniosków. Pozostałe osoby powinny zostać wpisane w formularzu jako współautorzy projektu. Spośród współautorów, autor może pisemnie wyznaczyć osobę do kontaktu.