Co się stanie gdy zostaną zgłoszone podobne projekty np. dotyczące tej samej lokalizacji, bądź takie same?

W takiej sytuacji zostanie nawiązany kontakt z autorami projektów, którzy zdecydują o ewentualnym połączeniu projektów, bądź ich dalszym procedowaniu niezależnie od siebie.