Co zawiera funkcjonalność pn. „mienie gminy – do budżetu obywatelskiego” w Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (geoportal.szczecin.pl)

Warstwa ta pozwala na zweryfikowanie terenów należących do Gminy Miasto Szczecin, uszczegóławiając działki o następujące filtry:

- własność: Gmina

- własność: Gmina, gospodarowanie zasobem: Gmina

- własność: Gmina, gospodarowanie zasobem: instytucja

- własność: Gmina, trwały zarząd: gmina

- własność: Gmina, trwały zarząd: inny podmiot gruntowy

- własność: Gmina, trwały zarząd: instytucja

- własność: Gmina, trwały zarząd: instytucja, gospodarowaniem zasobem: gmina

- własność: Gmina, trwały zarząd: Powiat

- własność: Gmina, użytkowanie: instytucja

- własność: Skarb Państwa, użytkowanie: Gmina

Dane do ww. warstwy są na bieżąco aktualizowane przez merytoryczne wydziały i mogą ulegać zmianie, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa funkcjonalność Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin jest narzędziem pomocniczym, a o faktycznej możliwości realizacji danego projektu decyduje weryfikacja merytoryczna złożonego wniosku.