Czy aby złożyć projekt, potrzebny jest podpis elektroniczny?

Nie, projekty składa się drogą elektroniczną lecz bez potrzeby używania podpisu elektronicznego.