Czy istnieje ograniczenie ilości projektów, które można składać?

Każdy mieszkaniec Szczecina może złożyć nieograniczoną liczbę projektów.