Czy lista poparcia projektu będzie upubliczniona na stronie sbo.szczecin.eu?

Nie, nie będzie.