Czy na liście poparcia mają się podpisać mieszkańcy z danego obszaru, którego dotyczy projekt, czy też mogą to być mieszkańcy całego miasta?

Mogą to być mieszkańcy całego miasta. Na liście poparcia konkretnego projektu nie może podpisać się jednak jego autor.