Czy na liście poparcia mają się podpisać mieszkańcy z danego obszaru, którego dotyczy projekt, czy też mogą to być mieszkańcy całego miasta?

Mogą to być mieszkańcy całego miasta.