Czy załączniki do projektu można składać w dowolnej ilości i w dowolnym formacie?

Obowiązuje limit załączników. Całkowita wartość załączników nie może przekroczyć 10 MB. Pamiętaj, że przesłane do Urzędu załączniki muszą zostać zanonimizowane. Załączniki należy dodać w formie elektronicznej do wypełnianego w Systemie formularza.