Czy załączniki do projektu można składać w dowolnej ilości i w dowolnym formacie?

Obowiązuje limit załączników, w przypadku formularza zgłoszeniowego składanego w wersji elektronicznej. Całkowita wartość załączników nie może przekroczyć 10 MB. Pamiętaj, że przesłane do Urzędu załączniki muszą zostać zanonimizowane.