EDUKACYJNY PLAC ZABAW

EDUKACYJNY PLAC ZABAW
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Północ małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Szkoła Podstawowa nr 7

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Zamontowano 12 urządzeń edukacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Została podpisana umowa z wnioskodawcą. Urządzenia znajdują się na taśmie produkcyjnej. Czas realizacji - instalacja urządzeń -czerwiec 2019.

Zadanie obejmuje stworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7, na którym zainstalowane zostaną urządzenia do zabawy oraz nauki.