Gdzie sprawdzić Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP można sprawdzić na Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (geoportal.szczecin.pl) oraz w wydziale merytorycznym tj. Wydziale Architektury i Budownictwa.